ផ្ទះ​ល្វែង​កូនកាត់ (ស្ពាន​ដែក​ចំការ​ដូង) បុរី HP $963/ខែ ការ​ប្រាក់ 1% ចុះ​តម្លៃ $1,300+

តើ​លោក​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​ផ្ទះ សម្រាប់​គ្រួសារ​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​លោកអ្នក​មែន​ទេ? តើ​លោកអ្នក​កំពុង​រក​ផ្ទះ​បង់​រំលស់​ដែល​សម​ល្មម​នឹង​ប្រាក់​ចំណូល​មែន​ទេ? នេះ​ជា​ផ្ទះ​ល្វែង​កូន​កាត់​ដែល​សម​នឹង​គ្រួសារ​លោកអ្នក​បំផុត ដែល​លោកអ្នក​អាច​បង់​រំលស់​ដល់ 17 ឆ្នាំ។

ទំហំ & តម្លៃ

4.1m X 17.5m = $130,880 (E0 + E1 + E2)

 • សល់​មុខ 5m
 • សល់​ក្រោយ 1m
 • បន្ទប់​គេង 4
 • បន្ទប់​ទឹក 5
 • ប្លង់​សេ 3 សន្លឹក​ពេញ

4.1m X 17.5m = $144,980 (E0 + E1 + E2)

4.1m X 20m = $144,980 (E0 + E1 + E2)

 • សល់​មុខ 5m
 • សល់​ក្រោយ 1m
 • បន្ទប់​គេង 4
 • បន្ទប់​ទឹក 5
 • ប្លង់​សេ 3 សន្លឹក​ពេញ

លក្ខខណ្ឌ​បង់​ប្រាក់

លោក​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​លក្ខខណ្ឌ​បង់​ប្រាក់​ទៅ​សមស្រប​តាម​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​លោក​អ្នក។

 • កក់​បិទ​ទីតាំង $1,000
 • បង់​មុន​បង្គ្រប់ 35%
 • បង់​រំលស់ នៅ​ខែ​ទី 4
 • ការប្រាក់ 1%/ខែ
 • បង់​រំលស់​ពី 7, 12, 17 ឆ្នាំ


ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង: 017 393 230 / 098 516 183

យើង​ខ្ញុំ​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​លោកអ្នក​ដោយ​ក្ដី​សោមនស្ស​បំផុត។