បើ​លោកអ្នក​មាន​ចម្ងល់​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​ភ្នាក់ងារ​យើង​ខ្ញុំ​តាម​រយៈ 098 516 183 / 017 393 230 ឆាត​តាម​ហ្វេសប៊ុក ។ យើង​ខ្ញុំ​រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​លោកអ្នក​ដោយ​ក្ដី​សោមនស្ស​បំផុត។

អំពី​យើង​ខ្ញុំ

យើង​ខ្ញុំ៖

  • ​ជាភ្នាក់ងារ​លក់ ជួល ទិញ និង​លក់​អចលទ្រព្យ​ស្រប​ច្បាប់
  • ផ្ដល់​គន្លឹះ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​បំណុល
  • ផ្ដល់​គន្លឹះ​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ និង​កម្ចី​ធនាគារ
  • ទទួល​ដេញ​គម្រោង​លក់​ផ្ដាច់
  • ទទួល​សេវាកម្ម​សុរិយោដី
  • ទទួល​សេវាកម្ម​មេធាវី
  • ទទួល​សាងសង់​ និង​ជួសជុល​អគារ​តូចធំ