ផ្ទះ​ល្វែង ប្រណីត ជិត​ផ្សារ​ទួល​ពង្រ 522$/ខែ 4.2m x 14m

ផ្ទះ​ល្វែងកូនកាត់ ​ល្អ​ប្រណីត សាងសង់​ឡើង​សម្រាប់​លោក​អ្នក​និង​ក្រុមគ្រួសារ​លោក​អ្នក​រស់​នៅ ដោយ​សុខុមរមនា និង​អាច​ប្រកប​របរ​អាជីវកម្ម​បាន​ ឬ​លោក​អ្នក​ជា​​អ្នក​វិនិយោគ​លើ​ផ្នែក​អចលទ្រព្យ។ ប្រញាប់​ឡើង​! សូម​ជ្រើស​យក​ទីតាំង​ដែល​លោកអ្នក​ពេញ​ចិត្ត​និង​ត្រូវ​នឹង​លក្ខខ័ណ្ឌ​ចំណូល​របស់​លោកអ្នក​ឥឡូវ​នេះ

ទិដ្ឋភាព​រួម

ទំហំ & តម្លៃ

ល្វែង ទំហំ (m) សល់​មុខ (m) សល់​ក្រោយ (m) តម្លៃ ($)
ជាប់​ផ្លូវ​រដ្ឋ 4.2 x 14 4 1 85,000
ផ្លូវ​បុរី 4.2 x 14 4 1 59,000
 • បន្ទប់​គេងៈ 2/4
 • បន្ទប់​ទទួល​ភ្ញៀវៈ 1
 • បន្ទប់​ទឹកៈ 3/5
 • ប្លង់​សេៈ 1/2 សន្លឹក​កន្លះ

លក្ខខ័ណ្ឌ​បង់​ប្រាក់

លោក​អ្នក​អាច​បង់​ផ្ដាច់ ឬ​បង់​រំលស់ (កក់​បិទ​ទីតាំង $500 បង់​មុន 35%។ 15% បង់​រំលស់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​រយៈ​ 12​ខែ 50%​ទៀត ​រំលស់​ជាមួយ​ធនាគារ។

I/ បង់​ផ្ដាច់ (100%)

 • កក់​បិទ​ទីតាំងៈ $500
 • ១​សប្ដាហ៍​ក្រោយៈ ចុះ​កុងត្រា​បង់ 100%
 • ថែម​ជូន៖
  • បញ្ចុះ​ជូន 3% (សម្រាប់​ផ្ទះ​ជួរ​មុខ​ប៉ុណ្ណោះ)
  • ម៉ាស៊ីន​បោក​ខោអាវ 1
  • ទូរ​ទឹកក
  • ទូរ​តាំង​ផ្ទះ​បាយ
  • កាត់​ប្លង់​រឹង
  • ត​ប្រព័ន្ធ​ទឹក​ភ្លើង​រដ្ឋ
  • រត់​ប្រព្ធ​ខ្សែកាប និង​ខ្សែ​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ក្នុង​ផ្ទះ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

II/ បង់ 50%

 • កក់​បិទ​ទីតាំង $500
 • ១​សប្ដាហ៍​ក្រោយៈ ចុះ​កុងត្រា​បង់ 50%
 • សល់ 50% ទៀត បង់​បង្គ្រប់​ពេល​ទទួល​ប្លង់​រឹង ឬ​បង់​រំលស់​ជាមួយ​ធនាគារ
 • ថែម​ជូន៖
  • បញ្ចុះ​ជូន 2% (សម្រាប់​ផ្ទះ​ជួរ​មុខ​ប៉ុណ្ណោះ)
  • ម៉ាស៊ីន​បោក​ខោអាវ 1
  • ទូរ​ទឹកក
  • ទូរ​តាំង​ផ្ទះ​បាយ
  • កាត់​ប្លង់​រឹង
  • ត​ប្រព័ន្ធ​ទឹក​ភ្លើង​រដ្ឋ
  • រត់​ប្រព្ធ​ខ្សែកាប និង​ខ្សែ​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ក្នុង​ផ្ទះ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

III/ បង់ 35%

 • កក់​បិទ​ទីតាំង $500
 • ១​សប្ដាហ៍​ក្រោយៈ ចុះ​កុងត្រា​បង់ 35%
 • 15% បង់​រំលស់​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ដោយ​គ្មាន​ការប្រាក់​រយៈ​ពេល 12​ខែ
 • សល់ 50% ទៀត បង់​បង្គ្រប់​ពេល​ទទួល​ប្លង់​រឹង ឬ​បង់​រំលស់​ជាមួយ​ធនាគារ
 • ថែម​ជូន៖
  • ម៉ាស៊ីន​បោក​ខោអាវ 1
  • ទូរ​ទឹកក
  • ទូរ​តាំង​ផ្ទះ​បាយ
  • កាត់​ប្លង់​រឹង
  • ត​ប្រព័ន្ធ​ទឹក​ភ្លើង​រដ្ឋ
  • រត់​ប្រព្ធ​ខ្សែកាប និង​ខ្សែ​ម៉ាស៊ីន​ត្រជាក់​ក្នុង​ផ្ទះ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ


លម្អិត​ថែម​ទៀត/ផែន​ទី/ទំនាក់ទំនង/ប្រឹក្សាយោបល់